Akcije

Reference

Individualna kuća
Rad sa unutrasnjim perivim bojama kao i upotreba
BORI LAK lazura za stolariju HELIOS.

Individualna kuća
Urađena kompletna termoizolacija sa sistemom
demit fasade debljine stiropora 8cm.

Vikendica na Kopaoniku
Rad sa akrilnim malterima i fasadnim bojama
HELIOS. Zaštita stolarije sa BORI LAK lazurom
HELIOS.